Retourbeleid

Informatie rondom garantie & retour

Retourneren
Koper heeft het recht de bestelling tot 14 dagen na ontvangst zonder opgave van reden te
annuleren. Koper heeft na annulering nogmaals 14 dagen om het product retour te sturen. Koper
krijgt dan het volledige orderbedrag inclusief verzendkosten gecrediteerd. Enkel de kosten voor
retour van Koper thuis naar de webwinkel zijn voor eigen rekening. Indien Koper gebruik maakt van
het herroepingsrecht, zal het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze
mogelijk – in de originele staat en verpakking aan Dierenkliniek IVD, voor dieren met een ruggengraat
geretourneerd worden. Om gebruik te maken van dit recht kan de Koper contact met ons opnemen
via info@dierenkliniekivd.nl. Wij zullen vervolgens het verschuldigde orderbedrag binnen 14 dagen
na aanmelding van het retour terugstorten mits het product reeds in goede orde retour ontvangen
is.

Uitzonderingen retourneren
Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten:
a. Bij supplementen. Wanneer de verpakking opengemaakt is danwel aangebroken is het niet
mogelijk om supplementen te retourneren.
b. Bij snack of koekjes. Wanneer de verpakking opengemaakt is danwel aangebroken is het niet
mogelijk om snacks of koekjes te retourneren.

Garantie
Dierenkliniek IVD, voor dieren met een ruggengraat staat ervoor in dat de producten voldoen aan de
overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid
en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande
wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat Dierenkliniek IVD,
voor dieren met een ruggengraat er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan
normaal gebruik.
Een door Dierenkliniek IVD, voor dieren met een ruggengraat, fabrikant of importeur verstrekte
garantie doet niets af aan de wettelijke rechten en vorderingen die de Koper op grond van de
overeenkomst tegenover Dierenkliniek IVD, voor dieren met een ruggengraat kan doen gelden.
Eventuele gebreken of verkeerd geleverde producten dienen binnen 4 weken na levering aan
Dierenkliniek IVD, voor dieren met een ruggengraat schriftelijk te worden gemeld. Terugzending van
de producten dient te geschieden in de originele verpakking en in nieuwstaat verkerend.
De garantietermijn van Dierenkliniek IVD, voor dieren met een ruggengraat komt overeen met de
fabrieksgarantietermijn. Dierenkliniek IVD, voor dieren met een ruggengraat is echter te nimmer
verantwoordelijk voor de uiteindelijke geschiktheid van de producten voor elke individuele
toepassing door de consument, noch voor eventuele adviezen ten aanzien van het gebruik of de
toepassing van de producten.
De garantie geldt niet indien:
• De Koper de geleverde producten zelf heeft gerepareerd en/of bewerkt of door derden heeft
laten repareren en/of bewerken;
• De geleverde producten aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins
onzorgvuldig worden behandeld of in strijd zijn met de aanwijzingen van Dierenkliniek IVD,
voor dieren met een ruggengraat en/of op de verpakking behandeld zijn;
• De ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de overheid
heeft gesteld of zal stellen ten aanzien van de aard of de kwaliteit van de toegepaste
materialen.
Koper is verplicht het geleverde onmiddellijk na levering op zichtbare gebreken te controleren.
Indien gewenst kan Dierenkliniek IVD, voor dieren met een ruggengraat de koper vragen het product
op te sturen voor inspectie van de aard en oorzaak van het defect. Dit dient altijd voldoende
gefrankeerd te gebeuren.
De verzendkosten voor het sturen van een nieuw/ gerepareerd artikel worden alleen vergoed door
Dierenkliniek IVD, voor dieren met een ruggengraat als het defect valt onder de garantie. Let op: wij
zijn niet aansprakelijk voor defecten tijdens het vervoer. Indien gewenst kunt u de producten met
verhoogde aansprakelijkheid versturen zodat alle schade te verhalen is op de vervoerder, de extra
kosten hiervan zijn voor de koper.

In alle gevallen bepaalt Dierenkliniek IVD, voor dieren met een ruggengraat in hoeverre de schade
valt onder garantie.
Identiteit ondernemer
Dierenkliniek IVD, voor dieren met een ruggengraat
Groenstraat 5c
5528 NS HOOGELOON
info@dierenkliniekivd.nl
Tel: 0497 – 84 66 77
KVK nummer: 64183637
BTW nummer: NL158533410B01