Ruggenmerginfarct bij de hond

Afgelopen week kwam er een Berner Sennen op controle die drie maanden geleden een ruggenmerginfarct heeft gehad. Deze hond was verlamd, had weinig controle over de blaas en reageerde niet op een flinke pijnprikkel in de tenen van de achterpoot. De eigen dierenarts zag de situatie erg somber in en had euthanasie geopperd. De hond loopt nu weer en als je goed kijkt zie je haar nog iets afwijkend lopen maar ze is bijna 100% hersteld. Ook nu vertelde de eigenaar dat de eigen dierenarts van een specialist had gehoord dat ruggenmerginfarcten zelden genezen! Bij deze wil ik aangeven dat een ruggenmerginfarct een betere prognose heeft dan een hernia mits de juiste behandeling wordt ingezet!

Wat is een ruggenmerginfarct?

Bij een ruggenmerginfarct is er een acute beschadiging ontstaan van het ruggenmerg doordat er in een bloedvat bij het ruggenmerg een blokkade ontstaat. De oorzaak van deze blokkade komt meestal vanuit de tussenwervelschijven maar dat kun je alleen 100% zeker zeggen als er autopsie wordt gedaan. Veel belangrijker is om te zorgen dat er herstel optreedt. Dit herstel kun je alleen bereiken door een intensief revalidatie traject.
Bij een ruggenmerginfarct is de hond acuut verlamd wat in de eerste 24 uur kan verslechteren maar daarna stabiliseert. Meestal gaat het om één poot of zie je al snel verschil tussen beide achterpoten. Het komt meestal alleen voor bij de achterpoten soms echter ook bij alle poten. In ongeveer 50% van de gevallen zegt de eigenaar een piep of een gil te hebben gehoord waarna de hond niet meer kon lopen. Bij de andere 50% treft de eigenaar de hond verlamd aan. Op een MRI is soms een ruggenmerginfarct direct zichtbaar soms pas na een aantal dagen, dit hangt af van de apparatuur (sterkte van de MRI). Belangrijker is om op een MRI te zien dat er geen sprake is van een hernia want die geeft hetzelfde beeld. Een ruggenmerginfarct komt vaker voor bij grote jongere honden (1-4 jaar). Dat maakt het revalideren ook moeilijker want er wordt nogal wat gevraagd van de eigenaar, fysiek en tijd.

Treft uw hond een ruggemerginfarct?

Dan is het heel belangrijk dat de blaas goed wordt ondersteund. Kan uw hond niet meer plassen dan moet de blaas leeggemaakt worden door bv. catheterisatie. Bij teven is dat lastiger dan bij reuen maar niet onmogelijk. Bij teven moet de dierenarts dat meestal doen. Er is een mogelijkheid om tijdelijk een permanente catheter te plaatsen. Daarnaast moet er vanaf dag 1 oefeningen gedaan worden met de hond om de zenuwbanen te prikkelen. Dit kost tijd en energie maar is heel dankbaar werk als er verbetering ontstaat. Verwacht NIET dat de hond binnen enkele dagen weer loopt. Bij sommige honden zie je pas verbetering na een week. Dit zegt overigens niets over hoe ver een hond kan herstellen. Ook de hond in deze casus toonde pas herstel na bijna een week. Orthomanuele therapie kan hierbij ondersteunen om de rug in optimale conditie te houden.

Voor meer informatie neemt u contact op met dierenkliniek IVD.

Share this Post